Załatwianie spraw

 

Dyrekcja-Dyrektor Przedszkola Gminnego w Świeszynie

 

 mgr Sylwia Pazera

 

Księgowość- kadry, księgowość znajdują się w Zespole Oświaty Samorządowej

 

w Świeszynie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00 (Budynek

 

MCK- Eureka).

 

Telefon do kontaktu- 519-798-698 i 94-31-61-221

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.