KADRA PEDAGOGICZNA

mgr Sylwia Pazera  – dyrektor przedszkola - nauczyciel dyplomowany

Agnieszka Żmuda - nauczyciel wychowania przedszkolnego - nauczyciel mianowany

Magdalena Jaworska- Kranich - nauczyciel wychowania przedszkolnego - nauczyciel mianowany

Marzena Piejko- nauczyciel wychowania przedszkolnego - nauczyciel mianowany

 

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Intendent: Anetta Zaj-Kiper
Woźna: Anna Tetloch

 

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku od godziny  6.30 – 16.00

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.