Oświadczenie majątkowe dyrektora przedszkola zostało złożone na ręce Wójta Gminy i znajduje się do wglądu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Świeszyno

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.